CardiOnline soluție inovativa de telereabilitare cardiaca, Cod SMIS 2014+ : 156112

Steag Uniunea Europeana

 

Logo Guvernul Romaniei
Logo CardiOnline

 

BENEFICIAR: CARDIONLINE SYSTEMS S.R.L.

Obiectiv: Obiectivul general al proiectului consta in realizarea de  produse/tehnologii/procese noi in scopul productiei si comercializarii acestora. CARDIONLINE SYSTEMS S.R.L propune spre finanțare prezentul proiect în scopul dezvoltării unei soluții bazate pe principii și tehnologii inovatoare, produsul Cardionline, care să permită furnizarea serviciului de telereabilitare cardiacă, un serviciu unic în România, care în prezent nu este deservit. Soluția este dedicată pacienților care au suferit un eveniment cardiovascular cu implicații potențial fatale, contribuind la creșterea calității și duratei vieții prin includerea acestora într-un program de reabilitare cardiacă prin intermediul telemedicinii.

Rezultate asteptate: 

 • Raport de monitorizare proiect tehnic-administrativ-financiar si Raport monitorizare cheltuieli aferente proiectului; 
 • Raport de cercetare privind elaborarea solutiei de telereabilitare cardiaca Cardionline;
 • Raport de cercetare industriala pentru experimentarea modelului solutiei Cardionline; 
 • Arhitectura software si hardware a solutiei Cardionline SI Prototip Cardionline; 
 • Raport rezultate testare si experimentare si Plan de implementare a corectiilor necesare;
 • Documentatia de certificare a prototipului si Cererea de certificare a prototipului;
 • Planul de test si rezultatele rularii planului de test si Solutia productizabila a Cardionline;
 • Raport rezultate actiune de pregatire de operare a solutiei;
 • Documentatia de operare a solutiei Cardionline;
 • Raport de punere în functiune e a solutiei;
 • Planul de diseminare a rezultatelor; Raport actiuni de diseminare întreprinse; Comunicat de presa incepere proiect publicat; Comunicat de presa finalizare proiect publicat;
 • Raport de audit al proiectului.


Valoare totala: 1.151.633,85 RON
Valoare cofinantare UE: 840,976.43 RON
Valoare buget national: 148,407.57 RON
Data inceput: 16.02.2023
Data sfarsit: 31.12.2023
Apel: POC/1025/1/3/Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020